ระบบงานพัสดุ และคุรุภัณฑ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

 
 
 
 
ADMIN LOGIN
Username :
Password :
 

กรุณากรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ


 
 

สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย
๔๒๑ หมู่ที่ ๒๑ ถนนสิงห์ใคล ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๓-๗๑๑๙๔๔ โทรสาร ๐๕๓๗๑๗๗๖๑
ติดต่อสอบถามที่ sayoonara@windowslive.com
ฝ่ายงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย