Main Story

Editor's Picks

วิดีทัศน์

จดหมายข่าว

รางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ จังหวัดเชียงราย ปี 2564

นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ จังหวัดเชียงราย ปี 2564 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องเฮอริเทจบอลรูม โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย ตามประกาศจังหวัดเชียงราย คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 โดยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) เป็นรางวัลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเท เสียสละตน จนสร้างการเปลี่ยนแปลให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครู และสร้างคุณประโยขน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาจาก 11 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และติมอร์-เลสเต ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีครูได้รับรางวัลระดับครูยิ่งคุณ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายประพันธ์ ทรรศนียากร ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา , ครูขวัญศิษย์ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายทวีพงษ์ ยศพิมสาร ครูโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น และนายกมล สาสิกานนท์ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 ในครั้งนี้ …

Share Button