กศน.อำเภอเมืองเชียงราย บริเวณสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย อ.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร/โทรสาร 053-717760