กศน.อำเภอพาน

กศน.อำเภอพาน เลขที่ 308 ม.1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120 โทร.053-722693 โทรสาร.053-722195