กศน.อำเภอเทิง

กศน.อำเภอเทิง เลขที่ 6 ม.15 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 โทร/โทรสาร 053-795551