กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า http://www.nfewpp.com/

กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า เลขที่ 199 ม.6 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 โทร/โทรสาร 053-648155