งานวิจัยการศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา

รายงานการนิเทศ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ของครู กศน. ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2556

Enrollment system

ระบบลงทะเบียนออนไลน์ หรือ Enrollment system หรือ Registerati…

e-salary & e-slip

e-salary & e-slip คุณสมบัติ เป็นระบบบันทึกรายรับ-รายจ่าย…

Personnel Management System

Management System เป็นระบบช่วยเหลือในการบริหารงานโรงเรียน หร…

Document Management

eDms-ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บเอกสารออนไ…

Meeting Room

ระบบจองห้องประชุม Online หรือ E-Booking หรืออีกชื่อคือ Meeti…